Pozvánka na Keynote 1.12.2023, kde představíme nové funkce a vylepšení Pobo PREMIUM

Jak psát popisky pro produkty, kategorie a blog

Psaní popisků pro produktové stránky, články, kategorie a podstránky

Jak vytvářet hezký obsah pro popisky produktů, kategorie a články na blog. 


Podívejte se na naše videotutoriály:

.


Píšeme první popisek produktu

Samotný obsah pro popisky produktů, kategorie, článků blogu i sdílených popisků se vytváří zcela totožně.

Vytvoříme si tedy první popisek k produktu. Na přehledu produktů klikneme na zelené tlačítko Vytvořit popisek. Následně se nám otevře editor, ve kterém můžeme přidávat obsah. 

V editoru se na středové části zobrazí (po prvním načtení produktu) původní popisek, který je uložen v e-shopu. Tento popisek můžeme odstranit, případně jej využít jako informace pro další obsah. V pravé části vidíme samotný seznam widgetů, které můžeme použít pro obsah. Máme na výběr z obrázků, galerií, YouTube videoklipů, bloků s ikonami, FAQ či obrázky s krátkými informacemi

Přidávání obsahových widgetů

Nyní si zkusíme vytvořit popisek, který je složený ze dvou obrázků a textem, který se zobrazí napravo a poté nalevo od obrázku. V seznamu si tedy najdeme widget s obrázkem vlevo & text vpravo a přetáhneme jej do obsahu.  

Následně vložíme i druhý widget s fotkou vpravo a textem vlevo, vyplníme také text a kliknutím na tlačítko Vybrat fotku se zobrazí modální okno, kde vybereme fotku, kterou vložíme do widgetu.

Mazání a přesouvání widgetu

V případě, že chceme widget smazat, klikneme na ikonu popelnice v pravé části editoru a potvrdíme smazání. Chceme-li widget přesunout a změnit jeho pořadí, klikneme a podržíme zelenou ikonu a widget přesuneme na požadované místo.

Práce s textem

Pro práci s textem je v Pobo Page Builder použit tzv. wysiwyg editor, ve kterém lze do textu psát nadpis druhé a třetí úrovně, odstavec, tabulku, číslovaný / odrážkový seznam, tlačítko nebo odkaz. U textu lze upravovat formátování - např. text označit tučně, kurzívou, změnit zarovnání či barvu. 

V horním panelu tedy vybereme tlačítko s požadovanou funkcí formátování. Po najetí na ikonu se zobrazí nápověda (tooltip) pro snadnou orientaci.

Práce s obrázky a ikonami

Po kliknutí na ikonu fotoaparátu se zobrazí modální okno, ve kterém můžeme pracovat s obrázky a ikonami. Hlavní funkce, které Pobo Page Builder nabízí:

  1.  Nahrát nové fotky k produktu (povolené formáty jsou PNG, JPG a JPEG)
  2.  Stáhnout produktové obrázky z e-shopu do Pobo Page Builder 
  3.  Vybrat si jednu z 350+ z předpřipravených SVG ikon 
  4.  Vybrat si jednu z 5 000 000+ fotek z fotobanky
  5.  Oříznout fotku (pouze pro formáty JPEG a JPG)
  6.  Smazat fotku (fotka se nesmaže z popisků, pouze z přehledu fotografií)
  7.  Vložit fotku nebo ikonu do widgetu

Pod náhledy fotek se zobrazí formát obrázku, na který když klikneme, můžeme si zvolit velikost obrázku, který se vloží do widgetu. Fotku si také můžeme zobrazit ve vyšším rozlišení. V neposlední řadě můžeme fotku také oříznout - užitečná funkce, pokud potřebujeme vytvořit detail (výřez) nebo chceme smazat bílé místo kolem samotné fotky. 

Ořezávání obrázků

Ořez fotek využijeme v případě, že chceme např. smazat bílé místo okolo fotky nebo vytvořit detailní výřez. Chceme-li fotku oříznout, klikneme při výběru na ikonu nůžek a následně se nám otevře nástroj pro ořez. Vybereme výřez a uložíme. Následně se výřez zobrazí ve výpisu fotek.

Přidávání YouTube videoklipů

Pokud chceme do obsahu vložit video z YouTube, využijeme předpřipravené widgety. Vybereme tedy widget s videem a vložíme jej do obsahu. Následně se nám zobrazí tlačítko pro výběr videa - po kliknutí se zobrazí modální okno s možností vložení odkazu z YouTube.

Vytváření textu umělou inteligencí

V případě, že nemáme k produktu dostatek obsahu, pomůže nám s vytvořením umělá inteligence. Tato funkce umožňuje s minimem informací vytvořit několik variant textu, které můžeme použít do widgetu. 

Kliknutím na tlačítko Navrhnout text umělou inteligencí se otevře modálním okno, ve kterém nám Pobo Page Builder předvyplní název produktu a krátký popisek. V momentě kliknutí na zelené tlačítko Navrhnout text umělou inteligencí nástroj vrátí seznam variant textu. 

Oblíbené widgety

Funkce oblíbené widgety nám v Pobo Page Builder umožňuje ukládat widgety s vyplněným obsahem a opětovně je používat bez nutnosti znova psát text, nahrávat obrázek, ikonu či video. Widget přidaný do oblíbených můžeme používat napříč popisky pro produkty, kategorie nebo blog. 

Widget přidáme do oblíbených kliknutí na ikonu srdíčka v editoru. Následně se nám otevře modální okno, ve kterém napíšeme název oblíbeného widgetu (doporučujeme název volit jednoznačný).

Widgety uložené v oblíbených najdeme pod záložkou Oblíbené, kde je také můžeme smazat, pokud je nebudeme používat. 

Kopírování popisků

Hotové popisky u produktu můžeme kopírovat do dalších produktů. Chceme-li popisky rozkopírovat, klikneme v horním menu na tlačítko Kopírování popisků a následně se nám otevře záložka, kde vybereme produkty. Na závěr klikneme na tlačítko Zkopírovat obsah. Tím se nám zkopírují popisky do vybraných produktů.

Živý náhled

Živý náhled je velmi užitečná funkce, která umožňuje zobrazit popisek produktu na e-shopu na jeden klik. Pokud chceme použít funkci živého náhledu klikneme v horním menu na Živý náhled, následně se nám otevře v nové záložce produkt s popisky z Pobo Page Builder.

Název produktu a krátký popisek

Pobo Page Builder umožňuje měnit kromě popisků i název produktu a krátký popisek. Chceme-li tyto informace upravit, klikneme v horní záložce na Krátký popisek, následně se nám otevře formulář s možností přepsat krátký popisek a název produktu.

Důležitá informaceKrátký popisek a název produktu lze upravovat pouze v případě, že je nastavený typ exportu na „Exportovat dlouhé popisky včetně názvu produktu a krátkého popisku“ v nastavení exportu. Pokud je nastavený export pouze na dlouhý popisek, bude se název produktu i krátký popisek vždy aktualizovat z e-shopu do Pobo Page Builder.

Oblíbené produkty a kategorie

Vytvořené popisky produktů a kategorií si v editoru můžete označit srdíčkem a uložit do oblíbených. To je užitečné například u produktů, které často upravujete nebo máte v plánu upravit. Takto označené produkty či kategorie najdete vyfiltrované v záložce "Oblíbené" a budete k nim mít rychlejší přístup.

Multijazyčnost popisků s automatickými překlady (DeepL)

V Pobo Page Builder je možné vytvářet obsah pro produkty, kategorie a sdílené popisky ve více jazycích pomocí automatických překladů. Můžete spravovat popisky ve více jazykových variantách na Vašem e-shopu a pomocí automatických překladů skrze DeepL je přeložit na jeden klik. Aktuálně Pobo Page Builder umí pracovat s češtinouangličtinouněmčinoupolštinoumaďarštinou a slovenštinou

Jak zapnout a nastavit multijazyčnost

Podpora více jazyků je v Pobo Page Builder ve výchozím nastavení vypnutá a je potřeba ji nastavit. Než začneme s cizími jazyky pracovat, je potřeba ověřit, zda máme od Shoptetu nainstalovaný doplněk Cizí jazyky. Pokud máte tarif Enterprise, cizí jazyky jsou již v tomto tarifu obsaženy a nemusíme jej instalovat.

1. Přejděte do nastavení multilangu v Pobo Page Builder, na stránce https://www.pobo.cz/app/setting/multi-lang se nám zobrazí volba pro nastavení výchozího jazyka:

Nastavení výchozího jazyka zjistíme na stránce www.mujeshop.cz/admin/jazyky/ – v tabulce sloupec "Výchozí", který značí jazyk, který je pro e-shop jako výchozí. Zvolíme je v roletkovém menu výše.

2. Dále aktivujeme podporu cizích jazyků (multilang) v nastavení zaškrtnutím políčka: 

3. Na závěr vybereme jazyky, které používáme v e-shopu a chceme je používat v Pobo Page Builder. V seznamu se nebude nacházet výchozí jazyk e-shopu, ten jsme zvolili jako výchozí a bude přidán automaticky: 

Jak popisky přeložit

Již napsané popisky v Pobo Page Builder můžeme automaticky přeložit na jeden klik. Stačí pouze otevřít produkt, kategorii nebo sdílený popisek, v pravém panelu kliknout na "Přeložit" a vybrat jazyk, do kterého se mají popisky přeložit. 

Nahrání (export) přeložených popisků do e-shopu

Popisky ve všech jazykových variantách nyní můžeme nahrát do e-shopu kliknutím v menu na "Nahrát popisek", případně je také můžeme nahrát v hromadném exportu v přehledu produktů. 

Důležitá informace: Používáte-li sdílené popisky, nezapomeňte je prosím přeložit také. Postup je zcela totožný s překladem jako u produktů či kategorií.