Jak psát popisky pro produkty, kategorie a blog

Jak psát popisky pro produkty, kategorie a blog?

Jak si s pomocí Pobo editoru snadno vytvoříte hezký obsah pro vaše produktové stránky, kategorie a blog? To si ukážeme v této nápovědě.


Jak napsat první popisek?

Samotný obsah pro popisky produktů, kategorie, článků blogu i sdílených popisků se vytváří zcela totožně.

Vytvoříme si tedy první popisek k produktu. Na přehledu produktů klikneme na zelené tlačítko Vytvořit popisek. Následně se nám otevře editor, ve kterém můžeme přidávat obsah. 

V editoru se na středové části zobrazí (po prvním načtení produktu) původní popisek, který je uložen v e-shopu. Tento popisek můžeme odstranit, případně jej využít jako informace pro další obsah. V pravé části vidíme samotný seznam widgetů, které můžeme použít pro obsah. Máme na výběr z obrázků, galerií, YouTube videoklipů, bloků s ikonami, šablon pro recenze, FAQ či obrázky s krátkými informacemi

Jak přidat obsahové widgety?

Nyní si zkusíme vytvořit popisek s obrázkem v pravo a textem v levo který je složený ze dvou obrázků a textem, který se zobrazí napravo a poté nalevo od obrázku. V seznamu si tedy najdeme widget s obrázkem vlevo & text vpravo a přetáhneme jej do obsahu.  

Následně vložíme i druhý widget s fotkou vpravo a textem vlevo, vyplníme také text a kliknutím na tlačítko Vybrat fotku se zobrazí modální okno, kde vybereme fotku, kterou vložíme do widgetu.

Jak smazat či přesunout widget?

V případě, že chceme widget smazat, klikneme na ikonu popelnice v pravé části editoru a potvrdíme smazání. Chceme-li widget přesunout a změnit jeho pořadí, klikneme a podržíme zelenou ikonu. Tahem nahoru nebo dolu widget přesuneme na požadované místo.


Jak pracovat s textem?

Pro práci s textem je v Pobo Page Builder použit tzv. WYSIWYG editor, ve kterém lze do textu psát nadpis druhé, třetí a čtvrté úrovně, odstavec, tabulku, číslovaný/ odrážkový seznam, tlačítko nebo odkaz. U textu lze upravovat formátování - např. text označit tučně, kurzívou, změnit zarovnání či barvu. 

V horním panelu tedy vybereme tlačítko s požadovanou funkcí formátování. Po najetí na ikonu se zobrazí nápověda (tooltip) pro snadnou orientaci.

Co dělat, když udělám chybu?

V případě že uděláme chybu, můžeme použít "undo" (zpět) a to za pomoci klávesové zkratky:

 • CMD+z pro MacOS
 • CTRL+z pro Windows


Jak pracovat s obrázky a ikonami?

Po kliknutí na ikonu fotoaparátu se zobrazí modální okno, ve kterém můžeme pracovat s obrázky a ikonami. Hlavní funkce, které Pobo Page Builder nabízí:

 1.  Nahrát nové fotky k produktu (povolené formáty jsou PNG, JPG a JPEG)
 2.  Stáhnout produktové obrázky z e-shopu do Pobo Page Builder 
 3.  Vybrat si jednu z 350+ z předpřipravených SVG ikon 
 4.  Vybrat si jednu z 5 000 000+ fotek z fotobanky
 5.  Oříznout fotku (pouze pro formáty JPEG a JPG)
 6.  Smazat fotku (fotka se nesmaže z popisků, pouze z přehledu fotografií)
 7.  Vložit fotku nebo ikonu do widgetu

Pod náhledy fotek se nachází výsuvné menu s názvem " Nástroje", po kliknutí se zobrazí formát obrázku. Dále se v menu nachází možnost zvolit velikost obrázku, který se vloží do widgetu, v menu též můžeme obrázek smazat. Fotku si také můžeme za pomocí kliknutí na ikonu lupy zobrazit ve vyšším rozlišení. V neposlední řadě zde můžeme fotku také oříznout - užitečná funkce, pokud potřebujeme vytvořit detail (výřez) nebo chceme smazat bílé místo kolem samotné fotky. 

Jak upravit obrázek?

Ořez fotek využijeme v případě, že chceme např. smazat bílé místo okolo fotky nebo vytvořit detailní výřez. Chceme-li fotku oříznout, klikneme ve výsuvném menu u příslušné fotky na tlačítko "Oříznout obrázek"  a následně se nám otevře nástroj pro ořez. Vybereme výřez a uložíme. Následně se výřez zobrazí ve výběru fotek.

Jak využít fotobanku?

 1. V záložce Fotobanka vyhledáme obrázek na základě klíčových slov
 2. Klikneme na Stáhnout u vybraného obrázku
 3. Obrázek se stáhne do záložky Fotky z fotobanky

Jak přidat alternativní text k obrázku?

V Pobo přidáváme alt tag v administraci obrázků. Nejdříve přidáme obrázek který chceme popsat alt tagem do zvoleného widgetu. Po kliknutí na "Vybrat fotku" na námi zvoleném obrázku se objeví modální okno. Zde klikneme na "Alternativní popisek" a do textového pole zadáme popis obrázku/fotky. Nakonec klikneme na "Uložit alternativní text".

Důvody pro využívání alt tagu jsou následující:

 1. Přístupnost: Alt tag umožňuje lidem se zrakovým postižením, kteří používají čtečky obrazovky, pochopit, co obrázek zobrazuje. Čtečka obrazovky přečte alternativní text nahlas, což poskytuje kontext obrázku.
 2. Nahrazení obrázku: Pokud se obrázek z nějakého důvodu nezobrazí (například kvůli problémům s připojením nebo chybě na stránce), alt tag se zobrazí na místě obrázku, což uživatelům umožňuje pochopit, co měl obrázek zobrazovat.
 3. SEO (optimalizace pro vyhledávače): Alt tagy pomáhají vyhledávačům lépe indexovat webový obsah, protože poskytují popis obrázků. To může zlepšit umístění webu ve výsledcích vyhledávání, hlavně v obrázkovém vyhledávání.

Jak vložit odkaz do obrázku?

V Pobo přidáváme odkazy do obrázků v administraci obrázků. Nejdříve přidáme obrázek do kterého chceme vložit odkaz do zvoleného widgetu. Po kliknutí na "Vybrat fotku" v námi vybraném widgetu se objeví modální okno. Zde klikneme na "Odkaz obrázku" a do textového pole zadáme odkaz (např. na další produkty, články či kategorie). Nakonec klikneme na "Uložit odkaz".


Jak přidat YouTube videoklip?

Pokud chceme do obsahu vložit video z YouTube, využijeme předpřipravené widgety. Vybereme tedy widget s videem a vložíme jej do obsahu. Následně se nám zobrazí tlačítko pro výběr videa - po kliknutí se zobrazí modální okno s možností vložení odkazu z YouTube.

Jak fungují oblíbené widgety?

Funkce oblíbené widgety nám v Pobo Page Builder umožňuje ukládat widgety s vyplněným obsahem a opětovně je používat bez nutnosti znovu psát text, nahrávat obrázek, ikonu či video. Widget přidaný do oblíbených můžeme používat napříč popisky pro produkty, kategorie nebo blog. 

Widget přidáme do oblíbených kliknutí na ikonu srdíčka v editoru. Následně se nám otevře modální okno, ve kterém napíšeme název oblíbeného widgetu (doporučujeme název volit jednoznačný).

Widgety uložené v oblíbených najdeme pod záložkou Oblíbené, kde je také můžeme smazat, pokud je nebudeme používat. 

Jak kopírovat popisky a widgety?

Hotové popisky u produktu můžeme kopírovat do dalších produktů. Chceme-li popisky rozkopírovat, klikneme v horním menu na tlačítko Kopírování popisků a následně se nám otevře záložka, kde vybereme produkty. Na závěr klikneme na tlačítko Zkopírovat obsah. Tím se nám zkopírují popisky do vybraných produktů.

Jak změnit v Pobo název a krátký popisek produktu?

Pobo Page Builder umožňuje měnit kromě popisků i název produktu a krátký popisek. Chceme-li tyto informace upravit, klikneme v horní záložce na Detail produktu, následně se nám otevře formulář s možností přepsat krátký popisek a název produktu.

Důležitá informace

 1. Krátký popisek a název produktu lze upravovat pouze v případě, že je nastavený typ exportu na „Exportovat dlouhé popisky včetně názvu produktu a krátkého popisku“ v nastavení exportu. Pokud je nastavený export pouze na dlouhý popisek, bude se název produktu i krátký popisek vždy aktualizovat z e-shopu do Pobo Page Builder.
 2.  Změna názvu a krátkého popisku je možná pouze pokud máte v e-shopu vypnutou funkci multilang. V případě zapnutého multilang, se do e-shopu exportuje pouze dlouhý popisek. Funkci multilang můžete zapnout či vypnout v záložce multilang popisků, kterou najdete v menu, které rozkliknete kliknutím na název vašeho e-shopu.

Jak fungují oblíbené produkty a kategorie?

Vytvořené popisky produktů a kategorií si v editoru můžete označit srdíčkem a uložit do oblíbených. To je užitečné například u produktů, které často upravujete nebo máte v plánu upravit. Takto označené produkty či kategorie najdete vyfiltrované v záložce "Oblíbené" a budete k nim mít rychlejší přístup.

Jak vytvořit článek na blog nebo jinou stránku?

Vytváření obsahu funguje stejně pro popisky produktů, kategorie, článků na blogu i sdílených popisků.

Podívejte se na krátké instruktážní video o tvorbě článků na blog či vytváření stránky kategorie.