Zásady ochrany os. údajů - Pobo.cz platné od 24. 07. 2023

Úvodní ustanovení

Provozovatel jakožto správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”):

 • Page Builder s.r.o.
 • : 10696997
 • DIČ: CZ10696997
 • Sídlo: Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha
 • E-mail: info@pobo.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce nebo registraci.
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. vyřízení Vaší registrace, služby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  3. zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailingových služeb a cloudových služeb.
 • Správce neodpovídá za postupy třetích osob v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  5. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek,
 • V případě, že chcete podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím adresy info@pobo.cz. Vaši námitku jsme povinni vyřídit do 1 měsíce od podání.
 • Nad rámec námitky máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Cookies

 1. Při návštěvě těchto webových stránek dochází ke zpracovávání tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení, z něhož je přistupováno na webové stránky (počítač, tablet, telefon atd.), a které umožňují zaznamenat informace o návštěvě webových stránek. Některé cookies jsou nezbytné pro zajištění základních funkcionalit webových stránek (funkční), další pak slouží ke zlepšení fungování webových stránek (analytické) či k marketingovým účelům (marketingové).
 2. Při první návštěvě webových stránek je přistupující dotázán, zda, příp. v jakém rozsahu, souhlasí s ukládáním cookies do svého zařízení. Souhlas s ukládáním souborů cookies může být rovněž kdykoliv odvolán pomocí nastavení koncového zařízení (internetového prohlížeče). V případě, že dojde k zamítnutí používání souborů cookies, je možné, že se některé funkce těchto webových stránek vůbec nezobrazí nebo je z daného zařízení nebude možné využít.
 3. Přehled, jaké cookies jsou využívány, je uveden níže:
 • Povinné: Některé soubory cookie jsou nezbytné, abyste mohli využívat plnou funkčnost našich stránek. Umožňují nám udržovat uživatelské relace a předcházet jakýmkoli bezpečnostním hrozbám. Neshromažďují ani neukládají žádné osobní údaje. Tyto soubory cookie vám například umožňují přihlásit se ke svému účtu a přidávat produkty do košíku a bezpečně platit.
 • Analytické: Tyto soubory cookie ukládají informace, jako je počet návštěvníků webu, počet unikátních návštěvníků, které stránky webu byly navštíveny, zdroj návštěvy atd. Tyto údaje nám pomáhají porozumět a analyzovat, jak dobře web funguje. a kde potřebuje zlepšení.
 • Marketing: Naše webové stránky zobrazují reklamy. Tyto soubory cookie se používají k personalizaci reklam, které vám zobrazujeme, aby pro vás byly smysluplné. Tyto soubory cookie nám také pomáhají sledovat efektivitu těchto reklamních kampaní. Informace uložené v těchto souborech cookie mohou být také použity poskytovateli reklam třetích stran k zobrazování reklam na jiných webových stránkách v prohlížeči.
 • Funkční: Jedná se o soubory cookie, které pomáhají určitým nepodstatným funkcím na našem webu. Tyto funkce zahrnují vkládání obsahu, jako jsou videa, nebo sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií.
 • Předvolby: Tyto soubory cookie nám pomáhají ukládat vaše nastavení a preference procházení, jako jsou jazykové preference, abyste měli lepší a efektivnější zkušenosti při budoucích návštěvách webu.

Závěrečná ustanovení

 • Registrací na www.pobo.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Registraci nebo odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Zakoupením doplňku od správce na https://doplnky.shoptet.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit nebo upravit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou správci poskytnete.

Podmínky nabývají účinnosti dnem 24.07.2023